Υλικό σχετικά με εφαρμογές πολυμέσων που μπορεί να βρει εφαρμογή στο γυμνάσιο και το λύκειο.