Μουσειακή αγωγή

Μεγάλα έργα, μικρά παιδιά

Γνωριμία με ζωγράφους και πίνακες, απόκτηση ευαισθησίας για έργα τέχνης και την αίσθηση του ωραίου, εξερεύνηση πολιτισμού της χώρας και άλλων χωρών, γλωσσική ικανότητα περιγραφής εικόνας